PLOP GEBOREN UIT RECREATIE
In deze campingsfeer van recreëren en relativeren is het leven van Plop ontstaan. Het was donderdag 11 oktober 1979, locatie camping ‘De Pier’ in Uden, toen oprichter en initiatiefnemer Marius Maas de vergadering opende en de 23 aanwezigen getuige waren van de op- richting van een echte jeu de boulesclub in Uden.

Hij vertelde de aanwezigen over de NJBB, de toernooien en competities en maakte op deze manier velen enthousiast en toen hij om 22.30 uur de vergadering sloot, was de vereniging (zonder naam) geboren. Er hadden zich 23 personen ingeschreven als lid. De allereerste was, zo blijkt later, Jan Bijnen, bij velen onder u bekend als oud-voorzitter van de NJBB en een zeer verdienstelijk bouler.

Na de vergadering, waar zowel Jan als Marius nog nagenoten van het enthou- siasme waarmee de vereniging was opgericht, bedachten zij dat er toch een naam aan de pasgeborene gegeven moest worden. Vele namen kwamen voorbij, doch niet één was geschikt en toen men ten einde raad maar een fles champagne ontkurkte op de succesvolle avond en zij het bekende PLOPgeluid hoorde, was de naam een feit: Plop!

DE LOCATIE
In de eerste jaren van haar bestaan was het moeilijk om een geschikte locatie te vinden en bovendien moest er flink gespaard worden voor een eigen accommodatie want dat was uiteindelijk de wens van ieder lid. Doch dat lag nog zeer ver in het verschiet.

GROEI LEDENTAL
De eerste zorg was om bekendheid te krijgen bij de Udense bevolking en daardoor het ledental te vergroten. Tot 1985 was Plop aangewezen op de banen die de camping ‘rijk’ was. Dat was was zeer beperkt, het ledental bleef rond de 30 hangen.

SPORTAANBOD
Ondanks de beperkte mogelijkheden werden er toch veel activiteiten georga- niseerd, zoals verenigingstoernooien en speelmogelijkheden op alle dagen, als het weer het tenminste toeliet.
De verenigingstoernooien, waarbij ook verenigingen uit de buurt werden uitge- nodigd, bleken een succes. Plop kwam toen op het idee om de activiteiten meer landelijk aan te pakken, waar- door het spelniveau werd opgekrikt. De uiteindelijke bedoeling hiervan was de sport de aandacht te geven die het verdiende.

In 1983 werd het eerste ‘Peerke verschiettoernooi’ gehouden (nog steeds op de camping). Het waren vooral de barbecue, de waarzegger en de troubadour die het gezicht bepaalden van Peerke.

Daarnaast maakte de inzegening van de boules veel indruk en tot de dag van vandaag wordt dit ritueel jaarlijks herhaald. Peerke Verschiet, de Udense vogelverschrikker, die vroeger waakte over de kersenoogst, werd de Bescherm- heilige van Plop en velen hebben al met hem kennisgemaakt.

Het toernooi in 1984 werd zelfs het grootste toernooi, ooit gespeeld in Uden. Maar liefst 150 triplets, inclusief de top van Nederland, hadden zich hier- voor ingeschreven en dat zei eigenlijk alles over de intentie van het Plop- bestuur om zo snel mogelijk te verhuizen naar Uden om vandaaruit verder te groeien. Uiteraard had men nog geen eigen home, maar omdat men iedere keer op een andere locatie speelde kreeg de vereniging wel de bekendheid die men graag wilde.

BOULODROME
In 1989 werd de boulodrome werkelijk- heid met 10 binnenbanen, 12 buitenbanen en een kantine. Het ledental steeg aanzienlijk. Dit was het resultaat van het vele werk dat door eigen leden werd verricht.

In de jaren negentig van de vorige eeuw en de eerste 5 jaar van deze eeuw was Plop op sportief gebied een topper. De vereniging heeft enkele jaren achtereen voor het Wereldkampioenschap en de EuroCup gespeeld en gingen naar Engeland, Zweden en Italië terwijl men thuis in Uden moest aantreden tegen Oostenrijk. Door deze successen was de ledengroei niet meer te stoppen en moest er zelfs in 2003 een ledenstop ingevoerd worden. Inmiddels was Plop compleet uit de jas gegroeid en voldeed de accommodatie niet meer aan de eisen van de tijd.

Toen op 2 maart 2002 het nieuwe Plopgebouw door burgemeester Vos en sportpresentator Kees Jansma werd geopend, werd eigenlijk ook het monument van de duizenden man- en vrouw- uren van Plop onthuld. Daar stond het resultaat. Een geweldig boulodrome met 16 binnenbanen en 51 buitenbanen en een fantastisch ruime kantine. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de sponsoring en inbreng van de leden, die via obligaties konden intekenen om zo naast het reeds gespaarde geld het gebouw te realiseren.

VERGRIJZING
Op dit moment telt Plop 210 leden en omdat de vergrijzing ook bij ons een feit is, wordt verwacht dat het ledental de komende jaren stabiliseert. In 1982 was de gemiddelde leeftijd 42 jaar en nu bij ons 40-jarig bestaan geklommen naar 74 jaar!

NPC
Plop neemt met veel plezier deel aan de nieuw opgezette NPC en is één van grootste clubs qua deelname. Met maar liefst 9 teams wordt er gespeeld in de competitie en het 1e team komt uit in de 3e divisie met redelijk tot goed resultaat.

DE VRIJWILLIGERS
Het vrijwilligerswerk van de ‘Ploppers’ staat hoog in het vaandel en wordt ieder jaar weer beloond met een door het bestuur georganiseerde medewerkers- middag met als klapstuk na afloop een geweldig buffet.

DUURZAAM
Om de kosten te drukken heeft het bestuur (met goedkeuring van de leden) 77 zonnepanelen laten plaatsen waardoor de energierekening zo laag mogelijk wordt gehouden. Ook wordt nu gebruik gemaakt van ledverlichting.
Mede dankzij onze sponsoren én het vele vrijwilligerswerk is Plop een financieel gezonde vereniging.

Bron: Petanque nr. 97 – Juli 2019