Het coronavirus is als een bom ingeslagen met dramatische effecten over de gehele wereld. Hier in Uden bevinden we ons in het epicentrum van de besmettingen in Nederland en ons ziekenhuis moet alle zeilen bijzetten om zijn rol te kunnen blijven spelen. Helaas zijn ook leden van onze club slachtoffer geworden van de duivelse aanval van dit afschuwelijke virus, waarvan vrijwel onmogelijk is vast te stellen op welk moment we daarvan zullen worden bevrijd.

Allereerst wil ik namens jullie allen hoop en medeleven uitspreken voor onze getroffen leden en hun familie en naasten. Aan alles wat over de ontstane ramp wordt gezegd, geschreven en via de TV en sociale media tot ons komt, kan en wil ik niks toevoegen.

De gevolgen voor onze club zijn verstrekkend. Wij hebben vrijwel meteen alle activiteiten van onze club opgeschort. Niet in het minste, omdat onze leden voor het overgrote deel in de leeftijdscategorie vallen waarvoor corona een ultieme bedreiging vormt. Gevolg van die opschorting betekent ook meteen het wegvallen van alle competitie- en recreatieve mogelijkheden en alle mogelijkheden voor sociale interactie. Alles stil, alles dicht. Dat wij verplicht zijn om ons tot het uiterste te beschermen en ons min of meer op te sluiten, is vreselijk, maar onontkoombaar. Onze ontspanningsmogelijkheden zijn geheel weggevallen. Het enige geluk dat wij hebben is, dat we de zaak kunnen bevriezen tot het aanbreken van betere tijden en dat we niet onmiddellijk in een economische malaise ten onder gaan.

De communicatie tussen bestuur en leden en de leden onderling krijgt natuurlijk ook een behoorlijke tik. De redactie van het Plopjournaal heeft aan het bestuur voorgesteld om de uitgave daarvan uit te stellen tot betere tijden. Daar heeft het bestuur voor gekozen. Maar om toch communicatiemogelijkheden open te laten, hebben we ervoor gekozen om die te laten verlopen via onze eigen Plopsite, waarvan de verzorging in handen ligt van John Kuijpers en via de e-mail mogelijkheden van Anne-Lies, Tonny en Hein. Een bericht in deze vorm, dat ik zo nodig regelmatig wil herhalen, is daarvan een voorbeeld.

Het bestuur vindt het van belang om onze Website zo enigszins mogelijk voor allerlei communicatie te gebruiken. Ik daag jullie dan ook uit om daarvan gebruik te maken. Tijd hebben we voorlopig allemaal genoeg. Het ontbreken daarvan mag niet als excuus worden aangevoerd.Ik wens jullie allen een veilige en goede gezondheid en ik hoop dat we ondanks alles toch binnen redelijke termijn kunnen komen tot herstel van de orde: samen weer genieten van het edele jeu de boulesspel en van elkaars vriendschap.

Hans van de Wijdeven.