Aan de leden van Plop Uden

Met ingang van maandag 11 mei 2020 kan er door de LEDEN van Plop weer gebruik worden gemaakt van ALLEEN de buitenbanen van onze accommodatie. Alles onder de volgende strikte voorwaarden. Gebruik van de banen geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en met inachtneming van de algemeen geldende rijks- en gemeentelijke regels voor buitensporten zoals op dit moment bekend. (Zie regels van de gemeente Uden).

 • Alleen leden, geen gastspelers of andere bezoekers.
 • Strikte inachtneming van de 1,5 meter afstand van elkaar, ook op de banen.
 • Openingstijden: de normale openingstijden op maandag (13.00-17.00), dinsdag (19.00-23.00),woensdag (13.00-17.00), donderdag (19.00-23.00) en zondag (13.00-17.00). De leden, die onder normale omstandigheden verantwoordelijk zijn voor het openen en sluiten van de accommodatie,( Jos v. Schijndel, Maria Vermeer en Henk Verhoeven of hun vervangers) houden tevens toezicht op naleving van de “Corona-voorwaarden”.
 • Geen inschrijflijsten.
 • De kantine is niet open en er kan, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, geen gebruik worden gemaakt van de toiletten.
 • Banen, ook onder de bomen, zijn ingedeeld met voldoende ruimte ertussen. Daaraan strikt de hand houden.
 • De boules worden eenmalig door de spelers uit de rekken gehaald en na afloop mee naar huis genomen. Geen terugplaatsing in de kantine.
 • Spelen tête à tête of doubletten, GEEN tripletten.
 • Raap alleen je eigen boules op, niet die van medespelers.
 • Spelers kunnen in de Volkelzaal een stoel pakken, die strikt persoonlijk gebruiken en als zodanig markeren. Altijd afstand van 1,5 meter. Na gebruik de stoel reinigen met voorhanden zijnde schoonmaakmiddelen en binnen zetten. Geen stoelen doorgeven aan een ander.
 • Handen wassen aan de buitenkraan.
 • Fietsen op 1,5 meter van elkaar stallen op de “zomerplaats”, dus niet tegen de Volkelzaal.
 • Versnaperingen/drinken (alleen voor eigen gebruik) zelf meebrengen en afval zorgvuldig opruimen.
 • Deze regeling geldt totdat zij door een andere wordt vervangen.

Veel speelplezier,

Het bestuur.