Beste leden,

Op de buitenbanen van Plop kan al weer enige weken worden gespeeld onder strikte voorwaarden. Toch laat een groot aantal leden van Plop zich niet verleiden tot het werpen van een balletje. Er zijn daarvoor wellicht verschillende gronden aan te voeren zoals begrijpelijke angst om een besmetting op te lopen of de constatering dat het in de praktijk moeilijk blijkt om zeer strikt de 1,5 meter afstandsnorm aan te houden. Geen onwil, maar gewoon een feit zoals in supermarkten of openbare gelegenheden. Een groot aantal Plopleden ziet elkaar al lange tijd niet meer en dat geeft een zekere onrust en onvrede.

Een bestuur, dat zorg heeft voor het welbevinden van de leden, ziet dit met lede ogen aan, maar kan aan de omstandigheden niet veel veranderen zolang er niet meer mogelijkheden worden geboden om de hele locatie weer open te stellen. Vermoedelijk zal daarvan op 1 juli sprake zijn. Als dat zo is, krijgen jullie tijdig bericht over het wat en hoe. Ook na 1 juli zullen we rekening dienen te houden met beperkende bepalingen.

Ondanks alles wil het bestuur de leden opbeuren en aansporen om niet het hoofd te laten hangen en met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. Het bestuur heeft begrip voor ieders mening en opvattingen en staat open voor suggesties tot verandering en verbetering van de huidige aanpak. Dus, zoals al vaker gevraagd, laat iets van je horen op welke wijze dan ook en bijvoorbeeld als antwoord op deze mail.

Wat betreft de aanpak tot 1 juli geldt nog het volgende:

  • op de middagen maandag en woensdag zal er weer op inschrijving worden gespeeld; de inschrijving gebeurt door de beheersverantwoordelijke van die dag, die ook de samenstelling van de teams afroept.
  • mocht er een oneven aantal inschrijvingen zijn, dan worden er bij uitzondering maximaal 2 tripletten gevormd om dat probleem op te lossen;
  • er kan bij hoge nood gebruik worden gemaakt van het toilet, onder het beding dat de gebruiker het met de voorhanden middelen zelf schoonmaaakt;
  • voor het overige blijven alle eerdere maatregelen v.w.b. gebruik van stoelen etc. van kracht; ieder een eigen stoel en na gebruik zelf schoonmaken en opruimen.

Meteen na bekendmaking van de eventuele kantineopening per 1 juli krijgen jullie aanvullend bericht.

Groet, Het bestuur.