“Rutte’s 1,5 meter is nu echt de doctrine” (Volkskrant, 25 juni 2020)

Geachte leden van Plop,

Het bestuur van Plop geeft u hierdoor de laatste informatie in verband met de corona situatie vanaf 1 juli 2020. Er kan weer veel, zolang we ons gezond verstand maar gebruiken en niet onnodig op alle mogelijke slakken zout proberen te leggen. De kantine gaat weer open ( normale ingang, uitgang via de roldeur van de Volkelzaal) en wordt zodanig ingericht dat zoveel als mogelijk recht wordt gedaan aan de 1,5 meter norm. Dat geldt voor de hele accommodatie waarbinnen de huidige baanindeling gehandhaafd blijft.

De dagtoezichthouder en de barbediening hebben het recht en de plicht om instructies te geven waaraan gevolg moet worden gegeven. Gebeurt dat niet en dreigt een onwenselijke situatie te ontstaan, dan zal het bestuur gehouden zijn om de kantine of de hele accommodatie te sluiten. Het is wenselijk, dat we in alle gevallen verzekerd zijn van toezichthouders, die als reserve of vervanger kunnen optreden. Geef je op aan de coördinatoren als je belangstelling hebt.

De openingstijden:
– Alle speelmiddagen open om 13.00 uur, speelbegin 13.30 uur.
– Alle speelavonden open om 19.00 uur, speelbegin 19,30 uur.

De barmedewerkers kunnen de sleutel weer halen bij Henk Lamers om te openen en te sluiten.

Inschrijving bij de ingang van de kantine door de dagverantwoordelijke toezichthouder, die ook de teamsamenstelling afroept. Dus geen gedrang voor lijstjes etc.

Bij de ingang zal ook een gedateerde presentielijst liggen, waarop ieders naam door de toezichthouder moet worden ingevuld, ook al schrijf je niet in om met anderen samen te spelen. Dit is een controle-eis voor het eventueel treffen van medische maatregelen.

Zolang de 1,5 meter norm strikt in acht wordt genomen, kan er, zo wenselijk of noodzakelijk, in triplette vorm worden gespeeld.

De regels voor toiletbezoek en voor het gebruik van terrasstoelen en tafels blijven hetzelfde. Zorg zelf voor schoonmaken van je eigen zitmeubel en tafel en laat het opruimen niet over aan degenen, die als laatsten overblijven.

Als we ons gezond verstand gebruiken, met elkaar rekening houden en vooral geen spijkers op laag water gaan zoeken, kunnen we weer met plezier boulen. Het is aan degenen, die dat onder de huidige omstandigheden en regels willen, van harte gegund.

Veel plezier en goed weer.

Het bestuur.