Geachte leden van Plop

In overleg met het bestuur van onze club doe ik nog voordat ik een paar weken op vakantie ga, enige mededelingen om jullie op de hoogte te houden van de stand van zaken op dit moment. Nog deze week verschijnt wederom een aflevering van ons geliefde clubblad, dat naast onze website het ultieme informatiekanaal vormt in de nog steeds voortdurende coronapandemie. Toch kunnen wij bovendien nog wat bij elkaar geharkte informatie doorsluizen ter ontspanning en om werkelijk up to date te zijn.

De overwogen medewerkers dag op 4 oktober gaat NIET door. Vorig jaar hebben we een fantastisch en uitbundig 40-jarig bestaansfeest gevierd. In de huidige situatie met gebrekkige en beperkte speelmogelijkheden heeft het bestuur gemeend dat er een gepaste reden was om de medewerkers dag vooralsnog door te schuiven naar het volgende jaar.

Wij hebben besloten om onze accommodatie onder voorwaarden beschikbaar te stellen voor een zangkoor op maandagavond. In verband daarmee heeft dat koor voor een gedeelte beslag mogen leggen op onze “rookkamer” voor opslag van materialen.

Op zondag 27 september is er weer het jaarlijks gezellige kwintetten toernooi voor alle leden van Plop. De TWC heeft een extra Herfsttoernooi ingelast op 21 oktober. Het Kersttoernooi is afgelast. Het Speculaastoernooi en het Oudejaarstoernooi gaan door (zie de aanplakbiljetten).

De NPC 2020/2021 gaat door onder speciale coronaregelingen.

Het bestuur hecht er grote waarde aan dat ieder clublid en speciaal nieuwe leden, die daaraan behoefte gevoelen, kunnen trainen onder onze eigen clubtrainers. Op korte termijn zullen wij daarom een behoefte-inventarisatie doen en in overleg met de trainers de mogelijkheden bestuderen. Men kan zich hiervoor aanmelden bij de secretaris Tonny Verhoeven.

Wereldwijd vindt er een race plaats naar de ontwikkeling van een effectief anticorona beschermingsmiddel. Het is te hopen dat dat snel en veilig zal kunnen worden ingezet en dat we kunnen terugkeren naar een normale en minder bedreigende gezondheidssituatie.

Ik ga proberen een aantal weken in Frankrijk door te brengen in de hoop niet door corona in de wielen te worden gereden.

Groet aan jullie allen.

Namens het Bestuur,

Hans van de Wijdeven, 7 september 2020