Het behoeft geen nadere betoog dat de regeringsmaatregelen in verband met de corona ontwikkelingen ons wederom dwingen tot rigoureuze maatregelen.

Het bestuur van Plop heeft dan ook besloten om vanaf het moment van de mededeling van dit besluit aan jullie allen, onze sportaccommodatie GEHEEL te sluiten voor tenminste een periode van 4 weken. Nadere besluiten van regeringswege of van de kant van de NJBB kunnen later van invloed zijn. Wij blijven daarover met jullie in contact.

Het spijt ons dat het zo loopt en het een ruwe blokkade is voor onze sportbeoefening, maar gezondheid en heil van ons allen komt uiteraard op de eerste plaats.
Tegen overmacht is het slecht knokken. Heb begrip en aanvaard het als onvermijdelijk.

Namens het bestuur,

Groet Hans.