Helaas zijn op 13 oktober nieuwe aanvullende maatregelen door het kabinet genomen waardoor het sporten beperkt wordt.

Het sporten beperkt zich tot vrij spelen en trainen in verenigingsverband waarbij de groepsgrootte per baan maximaal 4 spelers betreft. Het blijft echter van belang om je gezonde verstand te gebruiken en alleen te sporten als je geen gezondheidsklachten hebt. Bij petanque blijft het van belang om 1,5 meter afstand te bewaren. Dat betekent dat van alle leden flexibiliteit wordt gevraagd. Alleen als er rekening wordt gehouden met elkaar, kan er stapsgewijs naar een situatie worden toegewerkt waarin totale versoepeling mogelijk is.

Het NOC*NSF heeft in samenwerking met meerdere sportbonden een algemeen protocol opgesteld. Dit geeft algemene adviezen aan verenigingen om het mogelijk te maken dat er verantwoord wordt gesport. Ook zijn er posters en signings gemaakt voor de verenigingen en accommodatiebeheerders. Het kan zijn dat wijzigingen worden doorgevoerd in het algemene protocol. Op nocnsf.nl/sportprotocol is altijd de meest recente versie te vinden.

In aanvulling op het algemene protocol van NOC*NSF, heeft de NJBB een specifiek protocol opgesteld met enkele aanvullende adviezen voor de petanquesport. Dit betreft acties en maatregelen die verenigingen nemen om verantwoord onze sport te kunnen beoefenen. Het protocol verantwoord sporten gaat uit van de per 14 oktober geldende landelijke maatregelen en zal, indien die in de komende tijd veranderen, op basis van die veranderingen worden aangepast. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op en in binnensportaccommodaties en bij het sporten zelf op welke plek dan ook.

Het is de verantwoordelijkheid van de vereniging om leden op deze protocollen te wijzen.

LET OP: de geldende noodverordeningen zijn nog niet bekend, daarom kunnen er de komende dagen wijzigingen plaatsvinden in dit protocol.

 

Voor verenigingen 

 • NOC*NSF heeft een sport generieke ‘corona checklist’ opgesteld. Kijk op https://nocnsf.nl/coronahulpmiddelen voor de meest recente versie hiervan;
 • Bepaal hoeveel personen er maximaal tegelijkertijd op de accommodatie aanwezig mogen zijn. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt boven de 18 jaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een maximale speeltijd voor groepen of ga werken met bezettingsschema’s waar personen zich op in kunnen schrijven;
 • Voor overdekte accommodaties (boulodrômes) geldt per zelfstandige binnen ruimte een maximum van 30 personen;
 • Let bij de binnen accommodaties op de voorwaarden en richtlijnen met betrekking tot de ventilatie;
 • Alle kleedkamers, kantines en douches zijn gesloten;
 • Buiten geldt het maximum van 30 personen niet maar een maximum van 4 personen per baan waarbij de afstand tussen de spelers, op, tussen, en naast de baan op 1,5 meter gewaarborgd wordt. Ten allen tijden geldt dat de 1,5 meter tussen medespelers, tegenstanders en andere personen op de baan gehandhaafd wordt;
 • Het is alleen mogelijk om tête-à-tête en doubletten te spelen. Het spelen van tripletten is niet mogelijk gezien de groepsgrootte niet meer dan vier personen mag zijn;
 • Het organiseren van competities, toernooien, husselavonden, uitwisselingen of ander soortige activiteiten binnen de vereniging zijn niet toegestaan;
 • Publiek is niet toegestaan;
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Echter is het voor deze groep verboden om competities te spelen;
 • Alleen als kinderen tot en met 17 jaar samen spelen zonder senioren (18 jaar en ouder) geldt de groepsgrootte van 4 personen en het maximaal aantal personen van 30 niet. In alle andere gevallen (bijvoorbeeld combinatie jeugd en senioren) gelden de regels voor groepsgrootte en maximum aantal binnen boulodrômes wel;
 • Zorg dat er voldoende desinfecterende spray/gel staat bij de banen zodat scoreborden en werpcirkels kunnen worden

Voor sporters (bezoekers)

 Voordat je gaat spelen:

 • Het merendeel van het ledenbestand van petanque verenigingen behoort tot de kwetsbare doelgroep ouderen. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met de gezondheid van deze doelgroep. Neem je eigen verantwoordelijkheid en bezoek alleen de vereniging als je geen gezondheidsklachten hebt. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38C°);
 • Informeer bij je vereniging hoe zij omgaan met de versoepelde maatregelen en op welk moment je het beste terecht kunt. Het is niet de bedoeling dat leden onaangekondigd de vereniging bezoeken;
 • mogelijk met andere samen. Indien je noodzakelijkerwijs samen met anderen met de auto moet reizen die niet tot hetzelfde huishouden behoren (of ander privévervoer), dan adviseren we het gebruik van een mondkapje als je ouder bent dan 12

Tijdens het spelen:

 • Op de banen (binnen en buiten) moet je 1,5 meter afstand van elkaar houden;
 • Schud geen handen voor en na de activiteit;
 • Gebruik alleen je eigen boules en but, die je hebt meegenomen van huis. Raap niet andermans but of boules op. Om te voorkomen dat na een méne niet duidelijk is welke boule van wie is, is het aan te raden om je boules vooraf te markeren. Daarnaast adviseren we om de equipe die de partij heeft gewonnen als eerste de boules te laten oprapen na een méne;
 • De speler die het but verkeerd uitgooit, pakt zijn but op. De tegenstander legt een eigen but op de reglementaire afstand;
 • Maak alleen gebruik van je eigen meetinstrumenten (rolmaat/meetlint) die je hebt meegenomen;
 • Maak alleen gebruik van je eigen tossmunt;
 • Ook als er tijdens een partij moet worden gemeten, houden de andere spelers 1,5 meter afstand;
 • Als je een scorebord gebruikt, laat dan per baan maximaal één persoon de scores bijhouden. Bij het verlaten van de baan dient het scorebord door deze persoon schoongemaakt te worden met desinfecterende spray/gel;
 • Wijs één iemand aan die de werpcirkel oppakt/neerlegt. Bij het verlaten van de baan dient de werpcirkel gedesinfecteerd te worden.