Aan alle Plopleden.

Het zijn barre tijden waarin wij nu leven. We zien of spreken elkaar niet of nauwelijks en met de komende feestdagen voor de deur, wordt het alleen maar moeilijker.
Het clubhuis is op slot, en zoals het zich nu laat aanzien, blijft dat ook nog wel even zo. Dus geen versierde kantine, geen Kerstboom, geen warmte en gezelligheid, kortom het is een triest verhaal.

Maar we zijn wel “EEN PLOPFAMILIE”. De verbondenheid met elkaar is als een familie.
En een familie blijft ondanks alles altijd bij elkaar en omdat nu extra glans te geven hebben wij als redactie besloten extra ruimte te reserveren voor de Kerst- en Nieuwjaarswensen en wij hopen op deze manier een steentje te hebben bijgedragen aan de saamhorigheid binnen onze club.

Wij zien jullie KERST/NIEUWJAARSWENSEN met met veel plezier tegemoet.

DE UITERSTE INLEVERDATUM IS 21 NOVEMBER A.S. !!!!!!!!!!!!

Het email adres is: de bijenkorf1939@kpnmail.nl (staat ook in de colofon van ons Plopjournaal)

Ook kunt u uw Kerstwens in de brievenbus deponeren bij PLOP. !!!!!!!!!!!!!!!!

Namens de redactie Plop Journaal.

Herman Honig