Geachte vrienden, leden van Plop,

Quid pro quo (Voor wat hoort wat)

Deze aan het Romeinse recht ontleende uitdrukking, die echter waarschijnlijk al zo oud is als de mensheid is de basis van dit bericht aan jullie allen.
Onze accommodatie is zoals die van veel andere clubs al geruime tijd gesloten. En van de corona lijken we voorlopig nog niet verlost te zijn.
De regering, de gemeente en de NJBB beraden zich voortdurend op de mogelijkheden om het jeu de boules in enigerlei vorm voortgang te laten vinden.

Op basis van de laatste inzichten en voorstellen lijken daar beperkte mogelijkheden te zijn.
Kortgezegd: voor binnenlocaties, maximaal 30 personen en spelen met ten hoogste 4 personen per groep.

Binnen onze club gonzen er vragen rond in hoeverre er tegenover het betalen van de jaarlijkse contributie een mogelijkheid moet/kan worden geboden om in beperkte mate te spelen.
Quid pro quo dus.

Welnu, het bestuur heeft zich daar over gebogen en heeft met ingang van maandag 23 november tot herroeping hiervan het volgende besluit genomen:

  • Op de speeldagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zondag kan in onze accommodatie worden gespeeld op 7 banen door maximaal 4 personen per baan, dus door in totaal 28 spelers. Banen worden aangewezen;
  • Bar en kantine zullen gesloten zijn; van toilet en wasbak kan gebruik worden gemaakt;
  • De afstandsnorm van 1,5 meter moet strikt worden gehandhaafd en het dragen van een mondkapje is gewenst;
  • Spelers dienen zich allen in te schrijven; bij overschrijding van het aantal 28 dient er een loting plaats te vinden om de overschrijding terug te brengen;
  • De inschrijving geldt voor alle partijen, zodat er daarbij geen groepsvorming vooraf kan plaatsvinden, zelfs niet met bijvoorbeeld het argument: training;
  • De verantwoordelijke toezichthouders (Jos, maandag/woensdag; Henk, dinsdag/donderdag; en Henk/Martha, zondag) houden toezicht en passen de inschrijfregel strikt toe;
  • Tijden van opening en aanvang; Maandag en woensdag , open om 13.00 uur en inschrijven tot 13.30 uur, toezicht Jos van Schijndel.
    Zondag, open 13.00 uur en inschrijven tot 13.30 uur. Toezicht Henk/Martha;
  • Dinsdag en donderdag, open om 19.00 uur en inschrijven tot 19.15 uur. Sluiting rond 21.30 uur.

Jullie begrijpen dat deze aanpak volledig afhankelijk is van de ontwikkelingen op coronavlak en de beslissingen, die op overheidsniveau in verband daarmee worden genomen.
Het bestuur hoopt op deze manier tegemoet te komen aan de wensen van hen, die zich op het spel willen blijven storten en wenst hen daarmee succes en plezier.

Hartelijke groet,
Hans van de Wijdeven.