Het houdt maar niet op, beste leden van Plop. De ene coronagolf na de andere klotst tegen de vaderlandse plinten en tegen de plinten van vrijwel de hele wereld. Vanavond gaat onze minister-president de nieuwe lock-down-maatregelen bekend maken en het is nu al duidelijk dat die een grote verstrenging van de maatregelen met zich mee zullen brengen. In elk geval kunnen we wel zeggen dat ons clubgebouw weer tot 19 januari geheel gesloten zal zijn.

Omdat we al ellende genoeg achter de rug hadden, besloot het bestuur eerder om alle leden te verrassen met een kerstpakket. We kunnen gelukkig zeggen dat het een groot succes is geweest en tot veel enthousiaste en dankbare reacties heeft geleid. Voor het bedenken en organiseren van de actie gaat voornamelijk dank uit naar de vrouwelijke leden van ons bestuur. Samen met hen hebben we als bestuursleden en partners voor de verdeling en bezorging zorg kunnen dragen. Voor een groot aantal leden was de bezorging aan huis een eerste contact met andere clubleden sedert een lange tijd. We hebben veel dankbare reacties gekregen op de onverwachte geste, maar we hebben ook in de praktijk ervaren wat het voor veel leden betekent om niet meer met elkaar in contact te kunnen zijn tijdens het uitoefenen van onze hobby en wat het betekent om door de corona-ellende min of meer in huis opgesloten te zijn en gevoel van eenzaamheid te ervaren. Dat is triest en het is vooral triest dat daaraan voorlopig geen eind aan schijnt te komen.

Via ons clubblad maar ook op andere wijze, hebben velen de beste wensen gedeeld voor een gezellige Kerst en een gelukkig en gezond Nieuwjaar. Door de laatste ontwikkelingen wordt ons op dat vlak ook opnieuw de voet dwars gezet. Niks aan te doen. De vooruitzichten voor ons als ontspannings- en gezelligheidsclub zijn niet fraai, maar laat ons vooral ook denken aan allen voor wie de aanhoudende problemen een regelrechte ramp dreigen te gaan betekenen.

Denk aan elkaar en probeer waar mogelijk elkaar een helpende hand te bieden of met elkaar contact te onderhouden. Sterkte allemaal en hou vol.

Hans van de Wijdeven, 14 december 2020