Beste Leden,

Poeh poeh, we krijgen het wel voor onze kiezen, beste vrouwen en mannen van Plop. Het blijft maar duren met die Covid/Corona. En erger nog, de zogenaamde Engelse variant gaat ons dan ook nog eens bedreigen. De regering wringt zich in de meest ingewikkelde bochten om oplossingen te vinden voor de alarmerende ontwikkelingen. De vaccinatie is dan wel begonnen, maar het is al meteen een grote puinhoop, omdat er veel te weinig vaccin wordt aangeleverd en omdat er voorstelbare strijd is ontstaan over VOORRANG. Eerst wachtte iedereen zo’n beetje af of het niet gevaarlijk zou zijn dat gevaccineer en nu rollebollen we over elkaar om toch maar als eersten aan de beurt te komen. Het lijkt wel een voedseluitdeling in een derdewereld land. Maar wij als Plop zijn er allemaal niet mee geholpen. We moeten lijdelijk toezien en afwachten wanneer we weer op een verantwoorde manier aan het jeu de boulesspel kunnen beginnen. Hou het er voorlopig maar op dat het heus nog wel een paar maanden zal duren. Dat geldt in elk geval voor het binnen spelen. We zullen er vrede mee moeten hebben dat we niet alleen thuis min of meer opgesloten zullen zitten, maar dat we van onze spelontspanning en van ons groepscontact nog geruime tijd verstoken zullen blijven. Dat heeft natuurlijk de nodige consequenties. Onze accommodatie ligt in winterslaap. Ze wordt technisch in de gaten gehouden door onze huismeesters en de onderhoudskosten blijven tot het absolute minimum beperkt. Dat moet ook wel, want niet kunnen spelen betekent ook geen inkomsten behalve de contributie van de leden en de eventuele schadevergoeding van overheidswege. Eerder schreef ik “Quid pro guo”, voor wat hoort wat. Wij als leden betalen contributie om daarvan profijt te hebben in de vorm van spelmogelijkheden en gezelligheid. Van dit laatste is vooralsnog geen sprake. De contributie voor 2021 moet worden betaald, maar er staat weinig tegenover. Het bestuur vergadert/informeert zoveel mogelijk “op afstand” om eventuele besmetting te voorkomen, maar zal zich buigen over de consequentie van het wel betalen, maar geen gebruik kunnen maken van de accommodatie. Veel onderhoudskosten gaan natuurlijk gewoon door, maar niet gebruik betekent ook op verschillende terreinen lagere kosten. Het bestuur zal dus bekijken wat een en ander kan betekenen voor de (reeds betaalde) contributie voor 2021. Het ligt voor de hand om dat punt te bespreken op de Algemene Ledenvergadering. Die staat gepland op woensdag 17 maart 2021. Gezien de huidige situatie lijkt die datum echter nogal optimistisch. Het bestuur wil op dit moment die datum daarom laten vervallen en de ALV op een latere, nader te bepalen datum, laten plaatsvinden.

Onze zorgen vallen bijna in het niet bij de wereldwijde problematische gebeurtenissen op gebied van gezondheid en van politieke en sociaal/economisch ellende en onzekerheid. Maar ieder voelt zijn eigen pijn het meest en daarmee moeten wij ook rekening houden. Ik kan namens het bestuur niet anders zeggen dan: blijf zo kalm mogelijk en hou vol. Het is helemaal niet leuk, maar bedenk dat we het ondanks alles veel en veel beter hebben dan een heel groot gedeelte van de rest van de wereld. Tot een volgend “contactbericht”.

Namens het bestuur,

Hans van de Wijdeven.