Beste leden,

Corona kent zijn nieuwe regels waaraan we ons moeten aanpassen tot nader order.

  • Voor alles geldt dat wie met corona besmet is of met een besmetting in aanraking is geweest, in quarantaine moet blijven totdat uit een test blijkt, dat er geen besmettingsgevaar meer is.
  • Blijf thuis als je hoesterig bent en je niet lekker voelt.
  • Voor toegang tot onze accommodatie geldt een verplicht corona toegangsbewijs en overal en altijd een afstandsnorm van 1,5 meter. Een mondkapje is (nog) niet verplicht, maar is aan te raden.
  • Voor de horeca, waar onze kantine onder kan worden gerekend, geldt een sluitingstijd van 20.00 uur. Dat betekent dat dinsdag- en donderdagavond de kantine helemaal niet mag worden gebruikt. De speelzalen wel, men kan komen trainen. De accommodatie wordt op die avonden om 21.30 uur gesloten. Henk Verhoeven zorgt voor de opening om 19.00 uur en sluit ook af. Er moet ten alle tijden een presentielijst getekend worden.

De TWC zal in overleg met het bestuur en afhankelijk van de ontwikkelingen bepalen in hoeverre en hoe de NPC competitie voortgang zal kunnen blijven vinden.
Als jullie je fatsoenlijk aan de regels houden, hoeven we vooralsnog niet tot sluiting van onze accommodatie over te gaan.

Dank voor de medewerking.
Namens het bestuur