Beste leden,

Jullie hebben ongetwijfeld al kennis genomen van de nieuwe door de regering afgekondigde maatregelen, die wij in acht moeten nemen in verband met de dreigende O-mikron invasie.
Onze accommodatie zal tenminste tot 14 januari 2022 gesloten moeten blijven en tot die datum komen alle voorgenomen activiteiten dus te vervallen.

Dat betekent dat het Oliebollentoernooi op 30 december niet door zal gaan evenals de voorgenomen gecombineerde nieuwjaarsreceptie op die datum. Het Kersttoernooi was al geschrapt. Allemaal ellendig natuurlijk, maar we hebben geen keuze. Het is bepaald geen leuk besluit van het oude jaar en van een begin van het nieuwe jaar. En wie weet wat ons nog te wachten staat.

Ondanks deze tegenslagen wil het bestuur jullie allen danken voor de souplesse, die jullie hebben getoond in deze verwarrende tijden en wil het jullie desondanks een gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen in de hoop dat eindelijk alles weer op z’n pootje terecht zal komen.

Het bestuur