Voorzitter Hans van de Wijdeven voorzitter@jbcplop.nl
Vice voorzitter Jos Kuipers inkoop@jbcplop.nl
Secretaris Tonny Verhoeven secretaris@jbcplop.nl
Penningmeester Anne Lies Klerk penningmeester@jbcplop.nl
Lid Paul de Bruijn gasten@jbcplop.nl