Voorzitter John Kuijpers voorzitter@jbcplop.nl
Secretaris Tonny Verhoeven secretaris@jbcplop.nl
Penningmeester Jan van de Donk penningmeester@jbcplop.nl
Vicevoorzitter en inkoop Jos Kuipers inkoop@jbcplop.nl
Gastenavonden Paul de Bruijn gasten@jbcplop.nl