Een licentie van de NJBB (Nederlandse Jeu de Boules Bond) is verplicht.
De genoemde bedragen zijn prijspeil 2023. Alle leden hebben dezelfde licentie.
Leden die niet meespelen in de NPC betalen € 90,- en een NPC speler betaald € 110,-.

Administratiekosten

Nieuwe leden betalen eenmalig € 30,00 voor administratiekosten

 • De genoemde verenigingscontributie is voor een geheel jaar.
 • Nieuwe leden betalen de verenigingscontributie naar rato van het aantal maanden in het betreffende verenigingsjaar.
 • De kosten van de NJBB worden altijd in het geheel berekend; dit staat los van de ingangsdatum van het lidmaatschap.
 • De contributie wordt 1 keer per jaar geïncasseerd op basis van de afgegeven en ondertekende machtiging.
 • Indien er geen machtiging is afgegeven dat dient het lid zo snel mogelijk bij de start van het nieuwe verenigingsjaar de contributie over te maken.
Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap is slechts mogelijk aan het eind van het verenigingsjaar, vóór 1 december. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beëindigd, blijft toch de bijdrage voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd. Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren of per e-mail bij de secretaris.

Meerwaarde lidmaatschap
 • WA-verzekering;
 • Ongevallenverzekering;
 • 4x per jaar het magazine “Petanque”;
 • Ledenvoordeel bij aanschaf NJBB producten;
 • Korting op producten en/of diensten van NJBB partners;
 • Deelname aan opleidingen voor petanquetrainer, scheidsrechter en/of wedstrijdleider;
 • Deelname aan trainingen binnen uw eigen vereniging om uw spelniveau te verbeteren;
 • Mogelijkheid om zitting te nemen in een verenigingsbestuur, afdelingsbestuur of commissie.
Wedstrijdleden

· Deelname aan trainingen op lokaal en landelijk niveau;
· Deelname aan nationale (CAT 1, 2 en 3) – en internationale toernooien in buitenland;
· Deelname aan afdelingscompetities en landelijke competities;
· Mogelijkheid om geselecteerd te worden voor Nationale Selectie en uitgezonden te worden naar internationale evenementen.

Financiële ondersteuning voor minima

Wellicht moet u rondkomen van een uitkering of een laag salaris. Of bent u verstrikt geraakt in uw uitgaven en inkomsten. U moet vaak ‘nee’ zeggen als uw kinderen willen meedoen aan activiteiten. De gemeente Uden ondersteunt u graag. Met regelingen voor volwassenen én voor kinderen.

Voor kinderen is er het zogenaamde ‘kindpakket’, waarmee onder andere een tegemoetkoming wordt gegeven in het sportabonnement of de sportspullen (kleding, schoenen, materiaal).

Volwassenen kunnen zich beroepen op het activiteitenfonds, dat een vergoeding geeft voor sociale-, culturele- en sportieve activiteiten.

De snelste manier om te kijken welke regelingen er in uw situatie zijn is via de website www.berekenuwrecht.nl. U vult uw gegevens in en krijgt direct een overzicht van de regelingen die voor u gelden. Ook ziet u daar hoe u de regelingen kunt aanvragen.

Vindt u het invullen lastig? Een medewerker van de gemeente helpt u graag bij het invullen. Ook kunt u meer informatie over de diverse mogelijkheden vinden op de site van de gemeente Maashorst.