Een licentie van de NJBB (Nederlandse Jeu de Boules Bond) is verplicht en de kosten hiervan zijn afhankelijk van uw keuze.
Alle genoemde bedragen zijn prijspeil 2019. Er zijn een drietal mogelijkheden:

C – Licentie € 80,-
Clublicentie geeft het speelrecht binnen eigen club, hij of zij mag deelnemen aan Cat.3 toernooien van de eigen vereniging.

W – Licentie € 110,-
Wedstrijdlicentie geeft recht op deelname aan alle toernooien incl. NC en NK’s
Dit betreft dus o.a. de competitie op afdelingsniveau (zowel ’s zomers als ’s winters) en alle landelijke en regionale toernooien alsmede deelname aan de Nationale Competitie op landelijk en lokaal niveau en aan toernooien (onder meer Nationale Kampioenschappen).

J – Licentie € 30,-
De jeugdlicentie is gelijk aan een wedstrijdlicentie. In het jaar dat de jeugdspeler 18 jaar wordt, dient hij of zij een keuze te maken tussen een Club- of Wedstrijdlicentie.

Administratiekosten

Nieuwe leden betalen eenmalig € 30.00 voor administratiekosten

  • De genoemde verenigingscontributie is voor een geheel jaar.
  • Nieuwe leden betalen de verenigingscontributie naar rato van het aantal maanden in het betreffende verenigingsjaar.
  • De kosten van de NJBB worden altijd in het geheel berekend; dit staat los van de ingangsdatum van het lidmaatschap.
  • De contributie wordt 1 keer per jaar geïncasseerd op basis van de afgegeven en ondertekende machtiging.
  • Indien er geen machtiging is afgegeven dat dient het lid zo snel mogelijk bij de start van het nieuwe verenigingsjaar de contributie over te maken.
Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap is slechts mogelijk aan het eind van het verenigingsjaar, vóór 1 december. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beëindigd, blijft toch de bijdrage voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd. Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren of per e-mail bij de secretaris.

Meerwaarde lidmaatschap

· WA-verzekering.
· Ongevallenverzekering.
· 4x per jaar het magazine “Petanque”.
· Ledenvoordeel bij aanschaf NJBB producten.
· Korting op producten en/of diensten van NJBB partners.
· De keuze om recreatief met een clublicentie te spelen of met een wedstrijdlicentie te spelen.
· Deelname aan opleidingen voor petanquetrainer, scheidsrechter en/of wedstrijdleider.
· Deelname aan trainingen binnen uw eigen vereniging om uw spelniveau te verbeteren.
· Toegang tot het gesloten gedeelte op de website www.njbb.nl.
· Mogelijkheid om zitting te nemen in een verenigingsbestuur, afdelingsbestuur of commissie.

Wedstrijdleden

· Deelname aan trainingen op lokaal en landelijk niveau.
· Deelname aan nationale (CAT 1, 2 en 3) – en internationale toernooien in buitenland.
· Deelname aan afdelingscompetities en landelijke competities.
· Mogelijkheid om geselecteerd te worden voor Nationale Selectie en uitgezonden te worden naar internationale evenementen.