Petanque wordt gespeeld volgens het REGLEMENT VOOR DE PETANQUESPORT (RPS) 2021.
Niet alle situaties zijn uitputtend geregeld. Bij niet-geregelde situaties wordt een beroep gedaan op de onderlinge sportiviteit.
Het reglement wordt hieronder integraal gepubliceerd.

2021-02-08-RPS-2021