Petanque wordt gespeeld volgens het REGLEMENT VOOR DE PETANQUESPORT (RPS) 2017.
Niet alle situaties zijn uitputtend geregeld. Bij niet-geregelde situaties wordt een beroep gedaan op de onderlinge sportiviteit.
Het reglement wordt hieronder integraal gepubliceerd.

RPS-A6boekje